สปจ.ภูเก็ต ร่วมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี

06 กันยายน 2564

สปจ.ภูเก็ต ร่วมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี